Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem předkládá lesnické veřejnosti a všem dalším zájemcům výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL) v České republice, uskutečněného v letech 2011–2015. Elektronická verze publikace (pdf, 80 MB) je ke stažení zde.

Monografie navazuje na souhrn informací vydaný v roce 2007 po dokončení první statistické inventarizace na území ČR v letech 2001–2004.


Metodika statistického vyhodnocení NIL2 je nově k dipozici na našem webu – záložka "Ke stažení", nabídka "Ke stažení", kategorie dokumentů "Metodika vyhodnocení NIL2". Kromě vlastní metodiky vyhodnocení jsou dostupné i dva související oponentské posudky.