Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Terénní šetření plánovaná pro rok 2015 byla úspěšné ukončena a v současnosti probíhá finální kontrola a příjem odevzdaných dat. Tímto došlo k doměření všech ploch na síti NIL2 v rámci druhého cyklu NIL v ČR.