Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

V roce 2020 byl ukončen sběr dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSVLE) - projektu, který v letech 2016 a 2020 plynule navázal na druhý cyklus národní inventarizace lesů České republiky (NIL2, 2011-2015). V roce 2021 proběhne vyhodnocení dat a publikace hlavních výsledků za celé období SSVLE (2016-2020). Metodika, nasbíraná data i výsledky SSVLE odpovídají plnohodnotnému provedení dalšího cyklu NIL.

Pro tento okamžik nabízíme ke stažení pracovní postupy terénního šetření SSVLE (2016-2020), na které bude v rámci publikovaných výsledků často odkazováno.

Na základě dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a na základě dálkového průzkumu Země ÚHÚL zpracoval aktualizované odhady zásob dříví pro rok 2019. Výsledky jsou shrnuty v technické zprávě, kterou zde nabízíme ke stažení. Tato analýza aktualizuje a prohlubuje předchozí zveřejněné informace o zásobách dříví v ČR, viz aktualita ze 13. března 2020.

Při současné analýze ÚHÚL vycházel z dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystému získaných terénním šetřením během roku 2019 (předchozí studie čerpala z dat roku 2018). K roku 2019 tak bylo možné poskytnout podrobně strukturované informace o zásobách dříví všech lesů v ČR, nikoli pouze o zásobách v převážně jehličnatých porostech do září 2019 nepoškozených kůrovcovou kalamitou.