Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Dne 26. dubna 2023 proběhl seminář zaměřený na odvození minimálního plánu lovu podle metodiky ÚHÚL. V úvodní části byla podána podrobná informace o škodách zvěří zjištěných během druhého (NIL2, 2011-2015) a třetího (NIL3, 2016-2020) cyklu Národní inventarizace lesů v České republice. Těžiště semináře spočívalo v představení principů metodiky stanovení minimálního plánu lovu a v nastínění její aplikce do myslivecké legislativy.

Na semináři proběhly následující prezentace:

Seminář byl přenášen prostřednictvím aplikace Teams, viz záznam na YouTube.


Národní inventarizace lesů v ČR je od zahájení prvního cyklu v roce 2001 zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji lesů na území ČR. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem provedl sběr dat třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (NIL3) mezi lety 2016 až 2020. Během tohoto období probíhala v ČR rozsáhlá kůrovcová kalamita, která stav našich lesů významně ovlivnila. Při terénním šetření byly navštíveny inventarizační plochy založené v předchozím inventarizačním cyklu (NIL2, 2011–2015). Na těchto plochách byl zaznamenán současný stav a změny vzhledem k předchozí inventarizaci.

První sada výsledků NIL3 zachycuje situaci našich lesů z pohledu jejich rozlohy a ukazatelů souvisejících s jejich využitím jako zdroje dříví. Úvodní kapitola obsahuje informace, které jsou nezbytné pro správné porozumění a interpretaci výsledků NIL3.

V následujícím období roku 2023 budou uveřejňovány další výsledky NIL3, které výrazně rozšíří spektrum aktuálních informací o lesích v ČR.