Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Od června 2023 bylo v časopise Lesnická práce (LP) publikováno několik článků představujících aktualizované a doplněné výsledky třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (2016–2020). Se souhlasem redakce Lesnické práce nabízíme ke stažení první skupinu článků, věnovaných následujícím tématům:


Dne 26. dubna 2023 proběhl seminář zaměřený na odvození minimálního plánu lovu podle metodiky ÚHÚL. V úvodní části byla podána podrobná informace o škodách zvěří zjištěných během druhého (NIL2, 2011-2015) a třetího (NIL3, 2016-2020) cyklu Národní inventarizace lesů v České republice. Těžiště semináře spočívalo v představení principů metodiky stanovení minimálního plánu lovu a v nastínění její aplikce do myslivecké legislativy.

Na semináři proběhly následující prezentace:

Seminář byl přenášen prostřednictvím aplikace Teams, viz záznam na YouTube.