Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Metodika plánování lovu na základě vlivu zvěře na les

Nově navržená metodika umožňuje výpočet plánu lovu s cílem postupného dosažení takových početních stavů zvěře, které nepůsobí větší než únosné škody na lese a jeho funkcích. Další informace viz aktualita z 21. června 2022.

Pracovní postupy terénního šetření Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSVLE)

Nabízíme ke stažení pracovní postupy terénního šetření SSVLE (2016-2020). Na pracovní postupy bude často odkazováno v rámci publikací výsledků tohoto projektu.

Zásoby dříví v roce 2019

Na základě dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a na základě dálkového průzkumu Země ÚHÚL zpracoval aktualizované odhady zásob dříví pro rok 2019. Výsledky jsou shrnuty v technické zprávě, kterou zde nabízíme ke stažení. Tato analýza aktualizuje a prohlubuje předchozí zveřejněné informace o zásobách dříví v ČR, viz aktualita ze 13. března 2020.

Kniha Národní inventarizace lesů v České republice – výsledky druhého cyklu 2011–2015

Elektronická verze publikace (pdf, 80 MB) je ke stažení zde.

Konference A century of national forest inventories – informing past, present and future decisions

proběhla ve dnech 19. až 23. května 2019 v norském Sundvoldenu. Na této konferenci byl prezentován příspěvek Scalable pan-European model-assisted biomass estimation, který představil koncept statistického vyhodnocení a informační systém nFIESTA.

Projekt Diabolo

Jedním z výstupů projektu H2020 Diabolo, kterého se účastnili specialisté ÚHÚL z oddělení NIL, je závěrečná zpráva, věnovaná metodice odhadů, informačnímu systému (nFIESTA) a pilotní studii, zaměřené na odhady parametrů lesa v rámci rozsáhlých oblastí, např. celé Evropy.

Kalendář NIL 2019

Přílohy časopisu Lesnická práce

Od prosince 2015 jsou v časopise Lesnická práce pravidelně publikovány přílohy s vybranými výsledky NIL2. Zde nabízíme ke stažení verze po zapracování errat:

XIX. Sněm lesníků – Hradec Králové, 9. listopad 2016

Na semináři byly odprezentovány dosud nepublikované výsledky druhého cyklu NIL.

S příspěvky z XIX. Sněmu lesníků vyšel sborník, který je k dispozici zde.


2. mezinárodní workshop na téma Statistika v inventarizaci lesů

Workshop, který se konal v Kroměříži 24.–26. května 2016, uspořádal ÚHÚL Brandýs nad Labem ve spolupráci se švýcarskou WSL. Program s abstrakty přednášek je dostupný zde.

Prezentace účastníků workshopu:

GISLZE 2016 – Brno, únor 2016

Na konferenci Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství přednesli specialisté ÚHÚL tyto příspěvky:

XVIII. Sněm lesníků – Hradec Králové, listopad 2015

  • z konference na téma Národní inventarizace lesů byl vydán samostatný sborník

Zasedání k 80. výročí ÚHÚL – Brandýs n. L., říjen 2015

Přednáška na lesnické fakultě MENDELU – Brno, duben 2015

Seminář WSL – Birmensdorf, březen 2015

R. Adolt na semináři přednesl příspěvek týkající se metodiky odhadů NIL.

Konference ForestSAT – Riva del Garda, listopad 2014

Přednáška na lesnické fakultě MENDELU – Brno, duben 2014

R. Adolt přednesl obecnou přednášku na téma Národní inventarizace lesů v ČR.

Rozumný les – Kroměříž, duben 2014

V rámci konference k příležitosti 120 let od založení Arcibiskupské lesní zařizovací kanceláře v Kroměříži byla R. Adoltem přednesena obecná přednáška na téma Národní inventarizace lesů v ČR. K dispozici je též plakát, který byl osnovou prezentace.

Veletrh Silva Regina – BVV Brno, duben 2014

V rámci největšího lesnického veletrhu u nás prezentoval R. Adolt metodické principy Národní inventarizace lesů v ČR.

Výběrové metody v inventarizaci lesů a krajiny – MENDELU Brno, leden 2014

V rámci týdenního kurzu přednesl R. Adolt následující prezentace:

Přednáška na MENDELU – Brno, prosinec 2013

V rámci přednášky k projektu LANDTEAM prezentoval F. Hájek přínos využití fotogrammetrie a DPZ v Národní inventarizaci lesů v ČR.

USEWOOD training school – Dublin, září 2013

V rámci projektu USEWOOD přednášel R. Adolt o způsobech statistického vyhodnocení národních inventarizací lesů. Byly předneseny tyto prezentace:

Konference ForestSAT – Lugo, září 2010

Na konferenci R. Adolt a F. Hájek prezentovali společný příspěvek na téma zpřesnění odhadů plochy lesa pomocí dodatečných vrstev (map) z DPZ formou posteru.

Ke stažení

Ke stažení a volnému šíření nabízíme dokumenty týkající se metodiky a výsledků NIL. Dále zde naleznete prezentace z různých akcí, na nichž se členové týmu NIL podíleli.

Název souboru
Zásoby dříví v roce 2019pdf
Zásoby dříví v jehličnatých porostech, do září 2019 nepoškozených kůrovcempdf