Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Výsledky v souvislostech

Monografie:

Kniha s výsledky druhého cyklu NIL (2011–2015)


Přílohy časopisu Lesnická práce s vybranými výsledky druhého cyklu NIL:

prosinec 2016 12. Biomasa
listopad 2016 11. Škody zvěří
říjen 2016 10. Mrtvé dříví
září 2016 9. Obnova
červenec 2016 8. Věková struktura
červen 2016 7. Zastoupení dřevin
květen 2016 6. Změna zásoby dříví
duben 2016 5. Mortalita kmenů
březen 2016 4. Přírůst dříví
únor 2016 3. Těžba dříví
leden 2016 2. Zásoba dříví
prosinec 2015 1. Plocha lesa


Sborníky z konferencí:

Sborník z XIX. Sněmu lesníků s dílčími výsledky druhého cyklu NIL
Sborník z XVIII. Sněmu lesníků s vybranými výstupy druhého cyklu NIL


Výsledky NIL

Vyberte si z dostupných výsledků NIL podle Vašich požadavků.

Tematický okruh (?)
Tematické okruhy jsou roděleny do dvou skupin. První skupinu
představují kritéria trvale udržitelného hospodaření (TUH)
podle Forest Europe a druhou skupinou jsou kritéria doplňující.

Indikátor

Období

Jednotka

Populace

Varianta

Území

Geografické členění

Atributové členění (?)
Odhady definované jako podíl dvou odhadů úhrnu je možné
třídit podle čitatele i jmenovatele zároveň, což je vyjádřeno
rozšířením názvu třídícího kritéria o slovo „podíl“.
(více kroků)