Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

S cílem aktualizovat informaci o stavu zásob dříví v ČR, zejména však jehličnatých porostů poškozovaných kůrovcovou kalamitou a jinými škodlivými činiteli, ÚHÚL zpracoval a nabízí ke stažení tuto technickou zprávu.


Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem předkládá lesnické veřejnosti a všem dalším zájemcům výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL) v České republice, uskutečněného v letech 2011–2015. Elektronická verze publikace (pdf, 80 MB) je ke stažení zde.

Monografie navazuje na souhrn informací vydaný v roce 2007 po dokončení první statistické inventarizace na území ČR v letech 2001–2004.