Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Na základě dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a na základě dálkového průzkumu Země ÚHÚL zpracoval aktualizované odhady zásob dříví pro rok 2019. Výsledky jsou shrnuty v technické zprávě, kterou zde nabízíme ke stažení. Tato analýza aktualizuje a prohlubuje předchozí zveřejněné informace o zásobách dříví v ČR, viz aktualita ze 13. března 2020.

Při současné analýze ÚHÚL vycházel z dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystému získaných terénním šetřením během roku 2019 (předchozí studie čerpala z dat roku 2018). K roku 2019 tak bylo možné poskytnout podrobně strukturované informace o zásobách dříví všech lesů v ČR, nikoli pouze o zásobách v převážně jehličnatých porostech do září 2019 nepoškozených kůrovcovou kalamitou.


S cílem aktualizovat informaci o stavu zásob dříví v ČR, zejména však jehličnatých porostů poškozovaných kůrovcovou kalamitou a jinými škodlivými činiteli, ÚHÚL zpracoval a nabízí ke stažení tuto technickou zprávu.