Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

V roce 2020 byl ukončen sběr dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSVLE) - projektu, který v letech 2016 a 2020 plynule navázal na druhý cyklus národní inventarizace lesů České republiky (NIL2, 2011-2015). V roce 2021 proběhne vyhodnocení dat a publikace hlavních výsledků za celé období SSVLE (2016-2020). Metodika, nasbíraná data i výsledky SSVLE odpovídají plnohodnotnému provedení dalšího cyklu NIL.

Pro tento okamžik nabízíme ke stažení pracovní postupy terénního šetření SSVLE (2016-2020), na které bude v rámci publikovaných výsledků často odkazováno.