Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Prezentace a výsledky NIL

Kalendář NIL 2019

Přílohy časopisu Lesnická práce

Od prosince 2015 jsou v časopise Lesnická práce pravidelně publikovány přílohy s vybranými výsledky NIL2. Zde nabízíme ke stažení verze po zapracování errat:

XIX. Sněm lesníků – Hradec Králové, 9. listopad 2016

Na semináři byly odprezentovány dosud nepublikované výsledky druhého cyklu NIL. Prezentace jsou k dispozici ke stažení.

S příspěvky ze XIX. Sněmu lesníků vyšel sborník, který je k dispozici zde.


The 2nd International Workshop on Forest Inventory Statistics

The workshop was organised by ÚHÚL Brandýs nad Labem in collaboration with the Swiss WSL in Kroměříž, 24th - 26th May 2016. Workshop proceedings is available for download.

Presentations of workshop participants:

GISLZE 2016 – Brno, únor 2016

Na konferenci Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství přednesli specialisté ÚHÚL tyto příspěvky:

XVIII. Sněm lesníků – Hradec Králové, listopad 2015

  • z konference na téma Národní inventarizace lesů byl vydán samostatný sborník

Zasedání k 80. výročí ÚHÚL – Brandýs n. L., říjen 2015

Přednáška na lesnické fakultě MENDELU – Brno, duben 2015

Seminář WSL – Birmensdorf, březen 2015

R. Adolt na semináři přednesl příspěvek týkající se metodiky odhadů NIL.

Konference ForestSAT – Riva del Garda, listopad 2014

Přednáška na lesnické fakultě MENDELU – Brno, duben 2014

R. Adolt přednesl obecnou přednášku na téma Národní inventarizace lesů v ČR.

Rozumný les – Kroměříž, duben 2014

V rámci konference k příležitosti 120 let od založení Arcibiskupské lesní zařizovací kanceláře v Kroměříži byla R. Adoltem přednesena obecná přednáška na téma Národní inventarizace lesů v ČR. K dispozici je též plakát, který byl osnovou prezentace.

Veletrh Silva Regina – BVV Brno, duben 2014

V rámci největšího lesnického veletrhu u nás prezentoval R. Adolt metodické principy Národní inventarizace lesů v ČR.

Výběrové metody v inventarizaci lesů a krajiny – MENDELU Brno, leden 2014

V rámci týdenního kurzu přednesl R. Adolt následující prezentace:

Přednáška na MENDELU – Brno, prosinec 2013

V rámci přednášky k projektu LANDTEAM prezentoval F. Hájek přínos využití fotogrammetrie a DPZ v Národní inventarizaci lesů v ČR.

USEWOOD training school – Dublin, září 2013

V rámci projektu USEWOOD přednášel R. Adolt o způsobech statistického vyhodnocení národních inventarizací lesů. Byly předneseny tyto prezentace:

Konference ForestSAT – Lugo, září 2010

Na konferenci R. Adolt a F. Hájek prezentovali společný příspěvek na téma zpřesnění odhadů plochy lesa pomocí dodatečných vrstev (map) z DPZ formou posteru.

Ke stažení

Ke stažení a volnému šíření nabízíme dokumenty týkající se metodiky a výsledků NIL. Dále zde naleznete prezentace z různých akcí, na nichž se členové týmu NIL podíleli.

Výběr informací ke stažení:
Tematická skupina informací ke stažení

Název souboru
pp_nil1pdf