Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Rozcestník

Zde najdete celou řadu užitečných odkazů.

Zastřešující instituce

Ministerstvo zemědělství ČR – www.eagri.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů – www.uhul.cz

Partnerské instituce

Český úřad zeměměřičský a katastrální – www.cuzk.cz
Smart Open Data – www.smartopendata.eu

Inventarizace lesa ve světě

Belgie – www.environnement.wallonie.be
Finsko – www.metla.fi
Francie – www.ifn.fr
Irsko – www.agriculture.gov.ie/nfi
Itálie – www.infc.it
Litva – www.silava.lv
Německo – www.bundeswaldinventur.de
Norsko – www.forestinventory.no
Portugalsko – www.icnf.pt
Rakousko – www.bfw.ac.at
Rumunsko – www.roifn.ro
Slovensko – www.nlcsk.sk
Spojené království – www.forestry.gov.uk
Švédsko – www.slu.se/nfi
Švýcarsko – www.lfi.ch
USA – www.fia.fs.fed.us