Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Princip vyhodnocení NIL

Na každou inventarizační plochu (inventarizační bod) připadá určitá část z celkové velikosti vyhodnocovaného území - tzv. reprezentativní plocha. Informace zjištěné na jednotlivých inventarizačních bodech uvnitř vyhodnocovaného území jsou do odhadu NIL přeneseny vahou (výběrová váha), která koresponduje s velikostí příslušné reprezentativní plochy. Tato úvaha je esencí nejzákladnějšího postupu vyhodnocení NIL.

Informace o postupech používaných při vyhodnocení NIL

Stručný úvod do problematiky výběrových šetření používaných NIL lze najít v prezentaci Metodické principy NIL, která byla přednesena u příležitosti 80letého výročí založení ÚHÚL. O stupeň podrobnější přednáška pojednávající o principech matematicko-statistického vyhodnocení NIL je přístupná formou prezentace pro studenty Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy univerzity v Brně.

Čtenářům s hlubším zájmem o výběrová šetření mohou sloužit prezentace na téma funkce lokální hustotyjednofázových odhadů (pro populace kontinua). V rámci mezinárodního projektu USEWOOD bylo zorganizováno školení na téma statistických metod v NIL, během kterého zazněla prezentace o tzv. dvoufázových odhadech (v angličtině). Výše zmíněné prezentace sloužily jako materiál k šířeji zaměřeným přednáškám. Z tohoto důvodu je v nich větší spektrum metod, které zpravidla neodpovídají zcela konkrétní situaci při vyhodnocení NIL2.

Stručná metodika popisující reálně použité metody vyhodnocení vybraných výsledků NIL2 bude publikována během roku 2016. Zveřejnění proběhne nejspíše v několika krocích tak, jak budou dokončovány vyhodnocovací práce NIL2.