Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Co možná nevíte

 • Kolik je v ČR lesa?

  Lesy v České republice pokrývají 2 904,2 tis. ha (36,8 % rozlohy území ČR).

  Více informací

 • Jaká je v lesích ČR zásoba dříví?

  Celkový objem 936 milionů m3 dříví živých stromů není v evropském měřítku nijak výjimečný. Ovšem průměrná zásoba 328 m3 na hektar porostní půdy řadí ČR na jedno z předních míst.

  Více informací

 • Kolik se v lesích ČR těží dříví?

  Každý rok se v lesích ČR průměrně vytěží 19,6 milionů m3 dříví, z toho 86 % připadá na jehličnany a 14 % na listnáče.

  Více informací

 • Kolik v lesích ČR přirůstá dříví?

  Roční přírůst dříví v lesích ČR činí průměrně 25 milionů m3, z toho 75 % připadá na jehličnany a 25 % na listnáče.

  Více informací

Aktuality

Výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

V této části naleznete výběr ze zpracovaných výsledků NIL. Kompletní seznam naleznete na samostatné stránce.

Vybrat dle těchto filtrů:

Cyklus NIL (?)
období, ke kterému se výstup NIL vztahuje

Výstup NIL (?)
sada odhadů NIL

Podrobnější filtry

Geografické členění kartogramu: