Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Mapa stránek

Vše co najdete na webu.

Ke stažení

Kontakty

 • Kontakty
  Zastřešující organizací projektu Národní inventarizace lesů v ČR je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) a v rámci ústavu je garantem projektu samostatné oddělení NIL.

Metodika NIL

 • Fotogrammetrické šetření
  Přístup, kdy se data naměřená v rámci sítě inventarizačních ploch v terénu kombinují s údaji naměřenými z leteckých (družicových) snímků je podstatou národních inventarizací ve většině vyspělých evropských zemí. Využitím potenciálu digitálních leteckých snímků v prostředí stereo-analýzy je možné dosáhnout zpřesnění a zlepšení výstupů NIL. Provedení fotogrammetrického (FTGM) šetření je tedy pro úspěšné provedení projektu NIL2 zcela zásadní.
 • Terénní šetření
  Přes vysokou úroveň kvality dat získaných pomocí DPZ je terénní sběr dat zcela nepostradatelným procesem inventarizace lesa.
 • Zpracování výsledků
  Zpracování, vyhodnocení a publikování výsledků šetření v rámci druhého cyklu NIL je plánováno na konec roku 2015.
 • Základní informace
  Projekt Národní inventarizace lesů v České republice je z historického hlediska poměrně mladý, ovšem z hlediska metodického se jedná o projekt velmi vyspělý, čerpající z moderně pojatých metodik inventarizací celého světa.

Rozcestník

 • Odkazy
  Zde najdete celou řadu užitečných odkazů.

Výsledky NIL

Úvodní informace

 • Současnost NIL
  Druhý cyklus Národní inventarizace lesů probíhá v období let 2011 až 2015 sběrem dat v terénu a publikace výsledků je plánována v roce 2015.
 • Projekt NIL
  Národní inventarizaci lesů (NIL) je v možné v širším pojetí charakterizovat jako nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů.
 • Historie
  Historie inventarizace lesů na území České republiky sahá do počátku 20. století, ovšem moderně pojatá Národní inventarizace lesů byla provedena až v letech 2001 – 2004.
 • Úvodní informace
  Úvodní informace o Národní inventarizaci lesů v České republice.