Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Ve středu 9. 11. 2016 pořádá Česká lesnická společnost a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů XIX. Sněm lesníků, jehož téma zní – Národní inventarizace lesů. Seminář začíná v devět hodin v jednacím sále LČR Silvia v Hradci Králové.

Na sněmu budou veřejnosti představeny doposud nepublikované výsledky z terénního šetření. V rámci semináře zazní deset příspěvků, jejichž podrobnější znění je zveřejněno zde .

Na seminář jsou srdečně zváni vlastníci lesa, správci všech typů lesních majetků, osoby ze státní správy, lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a všichni, kteří se o problematiku lesů ČR zajímají.