Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Links

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (Forest Management Institute) – www.uhul.cz
Ministry of Agriculture of the Czech Republic – www.eagri.cz
State Administration of Land Surveying and Cadastre – www.cuzk.cz

Forest inventories in the world

Belgium – iprfw.spw.wallonie.be
Finland – www.metla.fi
France – inventaire-forestier.ign.fr
Ireland – www.agriculture.gov.ie/nfi
Italy – www.infc.it
Lithuania – www.silava.lv
Germany – www.bundeswaldinventur.de
Norway – www.forestinventory.no
Poland – www.ibles.pl
Portugal – www.icnf.pt
Austria – www.bfw.ac.at
Romania – www.roifn.ro
Slovakia – www.nlcsk.sk
Slovenia – www.gozdis.si
United Kingdom – www.forestry.gov.uk
Spain – mapa.gob.es
Sweden – www.slu.se/nfi
Switzerland – www.lfi.ch
USA – www.fia.fs.fed.us