Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Metodika statistického vyhodnocení NIL2 je nově k dipozici na našem webu - založka "Ke stažení", nabídka "Výběr informací ke stažení", kategorie dokumentů "Metodika vyhodnocení NIL2". Kromě vlastní metodiky vyhodnocení jsou dostupné i dva související oponentské posudky.

  • vyhodnoceni_nil2_sit_nil1.pdf - Metodika odhadu cílových parametrů druhého cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL2), česká verze
  • evaluation_nfi2_grid_nfi1.pdf - Parameter estimation in the second cycle of Czech National Forest Inventory, anglická verze
  • difference_of_two_ratios.pdf - Estimation of a difference of two ratios under the infinite population approach to NFI sampling
  • posudek_nil2_mff_uk.pdf - Oponentský posudek na vyhodnocení NIL-II Matematicko-Fyzikální fakulty Karlovy Univerzity
  • expertise_lanz_nfi2.pdf - Expert opinion on the documentation of the parameter estimation for the second cycle of the Czech National Forest Inventory

Ve středu 9. 11. 2016 pořádá Česká lesnická společnost a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů XIX. Sněm lesníků, jehož téma zní – Národní inventarizace lesů. Seminář začíná v devět hodin v jednacím sále LČR Silvia v Hradci Králové.

Na sněmu budou veřejnosti představeny doposud nepublikované výsledky z terénního šetření. V rámci semináře zazní deset příspěvků, jejichž podrobnější znění je zveřejněno zde .

Na seminář jsou srdečně zváni vlastníci lesa, správci všech typů lesních majetků, osoby ze státní správy, lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a všichni, kteří se o problematiku lesů ČR zajímají.