Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Ve dnech 24. – 26. května 2016 se v Kroměříži uskutečnil 2nd International Workshop on Forest Inventory Statistics. Workshop je plánovanou aktivitou v rámci sub-projektu CH-003-202 „Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů“.

Na programu prvních dvou dnů workshopu byly přednášky, diskuze a výměna zkušeností domácích i zahraničních specialistů v oblasti národních inventarizací lesů (NIL). Projednávaná témata zahrnovala pojednání o současném stavu metodik NIL a jejich vývoji v jednotlivých zemích, problematiku optimalizace výběrových šetření NIL, matematicko-statistické postupy vyhodnocení NIL, technologiie sběru dat a v neposlední řadě též technologické aspekty vyhodnocení NIL. Třetí den workshopu byl věnován praktické ukázce venkovního šetření Národní inventarizace lesů v České republice, kterou provázela živá diskuze mezi všemi zůčastněnými.

Sborník workshopu a prezentace účastníků jsou dostupné v elektronické verzi.

Řešitel projektu Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), pobočka Kroměříž, získal na realizaci sub-projektu  grant z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu Partnerství. Švýcarským partnerem projektu je Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.