Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Dne 10. 11. 2015 proběhl v Hradci Králové již XVIII. Sněm lesníků na téma Národní inventerizace lesů. Mezi účastníky sněmu byli zaměstnanci ÚHÚL, státních podniků LČR a VLS, zástupci krajů, měst, soukromých vlastníků lesa, národních parků, soukromých firem i odborného tisku. V rámci sněmu byly prezentovány první výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů v ČR, které naleznete ve sborníku.